Információk

HAMAROSAN!

Az “Élj a tehetségeddel!” Tehetségmentor Program célja, hogy 18-35 éves fiataloknak lehetőséget biztosítsunk a saját tehetségüknek a felfedezésére és annak megélésére. Olyan komplex interaktív tanulás-tanítás, önképzési program, amely a cselekvés orientáltságon keresztül az egyéni és a társadalmi szerepvállalás átértékeléséhez vezet.

Hogyan képviseld önmagad úgy, hogy közben nem bántasz meg másokat?

Milyen a hatékony önmenedzsment, projekt menedzsment?

Hogy viszonyulsz a sikerhez és a kudarchoz?

 • Támogatunk egyéni eredményességedben
 • Erősítünk abban, hogy képes legyél a megfelelő időben igent vagy nemet mondani
 • Módszereket adunk a motivációid fenntartásához, az időbeosztásodhoz.
 • Adottságok beazonosítása és felvállalása
 • Reális énkép kialakítása
 • Pozitív önértékelés, önmegvalósítás
 • Karriertervezés, fejlődés és tanulás
 • Szűkebb és tágabb közösségben való élet
 • Kölcsönös támogatáson alapuló közösségépítés
 • Együttműködési készségek fejlesztése
 • Kommunikációs technikák
 • Konfliktus kultúra elsajátítása
 • Kreatív és kritikai gondolkodás technikái
 • Önkéntesség, társadalmi szerepvállalás
 • Együttműködési készségek
 • Személyes felelősségvállalás
 • Döntéshozatali képesség erősítése
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése

A fejlesztő munka olyan képesség- és személyiségfejlesztő elemeket tartalmaz, amelyek szükségesek az életesélyek javításához, az egyedi képességek munkaerő-piaci versenyben való kiaknázásához.

Pozitív értékek kiemelésével, a pozitív pszichológia módszertanával arra épít, amiben az egyén sikeres, jó; amiért szerethető, amiben egyedi, értékes és különleges; lehetőséget ad a programjain résztvevőknek, hogy érezzék: ebben a közösségben és a társadalomban számítanak rájuk, továbbá, hogy mindenki hordoz hasznos, egyedi értékeket

A megvalósítás során használja az egyéni és a csoportos fejlesztési lehetőségek teljes tárházát, a pedagógiai, pszichológiai, coaching módszereket, a játék felszabadító erejét; több szinten bevonja a fejlesztő folyamatba az önkéntes munkát a program az egyén önmegvalósításán és szemléletváltásán alapszik, felhasználva a közösségi önszerveződés elemeit; plusz elemként korosztályos és szenior korú mentorok választása és képzése is megjelenik.

Mivel a mentor program 2 félév együttműködést feltételez, fontosnak tartjuk néhány közösségi alapelv megfogalmazását. Az együtt töltött idő alatt közvetlenül átélhető tapasztalatok miatt állampolgári szocializációs fórumnak is tekinthetőek a tehetségmentor műhelyeink. A közös munka közben a bekerülő fiataloknak lehetőségük van személyes kapcsolataik alakítására, saját csoportbeli helyük tisztázására, mialatt megtapasztalják az érvényesülés kimondott és kimondatlan szabályait, az intézményi alá-fölérendeltség helyzeteit. Kiderül, melyek az egyéni és a közös érdekérvényesítés lehetőségei, hogyan őrizhető meg az együttlét öröme. A mentor program szellemisége az egyéni fejlődés és a csoportban való együttműködés összhangjára épít.

A fejlesztőmunka minden, a programunkba bekerülő fiatalra vonatkozó elvei, Jacques Delors gondolatai nyomán:

“Megtanulni tanulni, megtanulni dolgozni, megtanulni élni, megtanulni együtt élni.”

Számunkra ez azt jelenti, hogy az egyéni fejlesztőmunkában az egyéni tehetségre, erősségre építünk, de a programban résztvevő fiataloknak széles választási lehetőséget biztosítunk, hogy minél többféle ismerettel, tevékenységgel és tapasztalattal találkozzon, hogy kipróbálja magát, megtalálja a számára a jövőben leginkább elégedettséget, sikert, örömöt kínáló életutat.

Kérjük látogass vissza később további részletekért és kövess minket a  Facebookon is!