Legjobb vagyok Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft.

 

 

A “Legjobb vagyok”

 

A „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. 2010-ben, magánszemélyek által alapított nonprofit szervezet.

Miért jött létre a szervezet, és mik a célkitűzései?

Az alapítók szándékai szerint azzal a céllal jött létre, hogy a 18-35 éves fiatalok a bennük rejlő tudást ésképességeket a támogatásunkkal mesteri szintre emeljék. Arra ösztönözzük őket, hogy adottságaikat a mindennapjaikban is a lehető legjobban kihasználják.

Alaptevékenységünk a fiatal felnőttek tehetséggondozása, munkaerő-piaci integrációjának támogatása, pályaválasztási-, pályaorientációs tanácsadással, egyedi módszerekkel, coachok segítségével, a pozitív értékek kiemelésével, gyakornoki programokkal.

A fentiek mellett fontos számunkra, hogy a fiatalok Európai polgárként figyeljenek a környezetükre, foglalkozzanak az esélyegyenlőséggel. Munkánk egyik kiemelt területe a nemzetközi kapcsolatok építése civil szervezetekkel. A „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft.-ben dolgozó emberek számára a legfontosabb szó a FEJLŐDÉS, ami programjaiban, működésében, és az önkéntesekkel való kapcsolatában is megjelenik.

Miben vagyunk a “legjobbak”?

 

A 18-35 éves fiatalokkal való foglalkozásban:

Ismerjük őket, figyelünk rájuk, tudjuk milyenek, mi mozgatja őket, mik a szokásaik, tudjuk, hogyan lehet mozgatni őket. Tudjuk, mivel lehet motiválni őket a munkában, tanulásban, milyen problémáik vannak a magánéletükben. Milyen kihívásokkal néznek szembe, amikor az életesélyeik javításán munkálkodnak, miben jók, és miben van szükségük támogatásra.

Szükség szerinti támogatást tudunk adni a fiatalnak: a személyes pszichológusi támogatástól (szupportív terápia), a személyes készségfejlesztésen és az ismeretátadó csoportos műhelyeken (workshop) keresztül a saját élményt, tapasztalati tanulást nyújtó csoportos tréningekig és tanfolyamokon.

„Legjobb vagyok” Közhasznú Nonprofit Kft. specialitása a 25-35 éves korosztály humán-innovációs fejlesztése. Szakembereink sikeresen dolgoznak kompetencia, életvezetés, self- és projekt-management témában annak érdekében, hogy a célcsoportunk mielőbb beilleszkedjen a munkaerő-piacra, vagy az ott megjelenő problémáit kezelni tudja. Ez a korosztály már munkavállalóként, sőt vezetőként is aktívan részt vesz a vállalatok életében, viszont életkori sajátosságaikból adódóan a hagyományos tanácsadói, tréneri és coaching módszerek mellett speciális igényeket is megfogalmaznak a támogatási rendszerekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Pályázatok megvalósítása

 

Hazai pályázatok

 • 2013-2014: TÁMOP-5.6.1.B-12/1 „Ördögök és Angyalok” Ifjúsági bűnelkövetés áldozattá válás megelőzése a 14-25 éves korosztálynál. Szuhai Nóra szakmai vezető, tréner, coach feladatok ellátása, koordinációs tevékenység.
 • 2012: TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében a fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök beszerzésére/tartós használatba vételére kiírt pályázat
 • 2014-2015: TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0056 „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nél”
 • 2014-2015: TÁMOP 2.2.7. A-13/1 „ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ” című kiemelt projekt tevékenységéhez kapcsolódva e-learning tananyag fejlesztése mentoroknak, teszt alapú tudáspróba elkészítése a tananyaghoz kapcsolódva, online felület létrehozása, weboldal fejlesztése a képzésben résztvevők számára, amelyen a tananyag és tudáspróba elérhető. Szuhai Nóra, szakmai vezető
 • 2014: TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001 sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében: 8 db. motiváció alapú innovatív önismereti és hozzá kapcsolódóan 1 db. pályakör orientációs kérdőív kifejlesztése, szakmai kézikönyv és tanári útmutató készítése
 • 2015: NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM: NTP-FTH-15-0007 ”Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása”

Nemzetközi pályázatok

 • 2012: Mobilitás Fiatalok Lendületben 1.1. Nemzetközi ifjúsági csere, pályázati projekt koordinálás, megvalósítás
 • 2013-2015: Leonardo da Vinci Partnership Project: 2013-1-HU1-LEO04-10201/ 13/0030-L/6023 PEST – Partnership for Exchange of Experience in Student On-the-job Training – a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési szakértőjeként a felsőoktatásban, nemzetközi gyakornoki programok összehangolási lehetőségeinek támogatása
 • 2013-2015: Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project 2012-1-HU1-LEO05-05847 ADAPTYKES – ADAPtation of Trainings Based Up On The Finnish Workplace Development Programme (TYKES). Szervezeti innovációk kis- és középvállalati szektorban. Finn mintára a munkahely fejlesztési program (TYKES) hazai bevezetésének támogatása a Kkv-k termelékenységének fenntartható növekedését. Szuhai Nóra, tanácsadó, tréner, kapcsolattartó
 • 2014: Mobilitás Fiatalok Lendületben HU-31-E90-2013-EP számú „A női sors krízisei az Y generációban”. A projekt 8 ország 32 résztvevőjének nyújtott 8 napos szemináriumot, amelyben a 25-35 éves fiatal nők helyzetét vitatták meg a résztvevők.
 • 2015: Erasmus+ 2014-3-HU02-KA105-000510 „Játék határok nélkül”. 36 résztvevő 12 országból, 6 nap képzés Budapesten a játékról, mint fejlesztési eszköz a civil szervezetek munkájában.
 • 2015-2016: Erasmus+ „Competitive European Youth” 2015-1-LT02-KA205-004100. 18 hónapos fejlesztési project 4 ország részvételével, 14-18 éves fiatalok project menedzsmenttel kapcsolatos kompetencia fejlesztése témában.
 • 2015-2016: Erasmus+ 2015-2-PT02-KA205-002410 “Empowering Youth Potential”. 18 hónapos fejlesztési project 4 ország részvételével, fiatalok vállalkozói készségének fejlesztése témában.

 

Bázisunk

Jó kapcsolatunk van néhány budapesti egyetemmel, főiskolával, szakképző intézménnyel, ahonnan jönnek a fiatalok a programjainkba, de várunk mindenkit, aki ebbe a korosztályba tartozik, hall rólunk és van ambíciója, szeretne sikeres életet, karriert építeni.

A szervezetünk alapítója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Egyéni Fejlesztők, Segítők, Tehetséggondozók szakmai osztályának (Hintya András, elnök, Szuhai Nóra ügyvezető, elnökségi tag). Szuhai Nóra ezen kívül elnökségi tagja a BKIK XX. Tanácsadó Osztálynak (mely 1980 budapesti vállalkozást tömörít), kiemelkedő munkájáért 2015-ben Kamarai Emlékplakett Kitüntetésben részesült.

A „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. a magyarországi Géniusz program alternatív tehetségpont-jaként működik.

http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-190-002-286

Jelenleg világszerte több, mint 50 civil szervezetettel állunk kapcsolatban, akikkel közös projektek megvalósításán dolgozunk.

Rólunk mondták