Blog

Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring

A projekt összefoglalása

A „Páros mentorok akcióban – Társadalmi befogadás a peer-mentorálás révén” projekt célja, hogy támogassa a szociális jóléti rendszer fiatalságát a legnagyobb kihívásokkal küzdő átmeneti időszakban a társadalmi vita leküzdésében és a pozitív kortárs kapcsolatok előmozdításában egy átfogó útmutató könyv kidolgozásával a peer-mentori programok számára. A projekt célja, hogy megteremtse a feltételeket a veszélyeztetett fiatalok kortárs mentorálásának, megújítsa a fiatalok támogatását a szociális jóléti rendszerben, és kibővítse a CSO-k számára a követő mentorálást. A projekt végrehajtása során a részt vevő szervezetek munkatársai – szakértők és ifjúsági munkavállalók, akiknek tapasztalata van az területen – találkoznak az nyitó találkozón, megvitatják és erősítik a témával kapcsolatos kölcsönös megértésüket egy rövid közös képzésen keresztül, majd átfogó útmutatókat készítenek az ifjúság számára a szociális jóléti rendszerben folytatott társ-mentorálási programok tervezésének, végrehajtásának és kiküszöbölésének témáira, beleértve a társ-mentorok részletes képzésére. Az útmutató könyv létrehozása és online közzététele után két multiplikátor eseményt szerveznek, egyet Szerbiában és egyet Magyarországon, a többi társult civil társadalmi szervezetet és ifjúsági munkavállalót érintő „Peer támogatás a legjobb támogatás” című útmutató könyv népszerűsítése céljából. Ezenkívül a kiadványt a szociális jóléti rendszer szakértőinek is terjesztik, a jövőbeli mentorokat pedig a közösségi médiában és más média csatornákon folytatott intenzív promóciós és láthatósági kampányok révén célozzák meg. Ezen tevékenységek révén tervezik elérni a helyi kontextusban alkalmazható, egymással kapcsolatos mentorálási programok átfogó útmutatóját, a CSO és az ifjúsági munkavállalók által készített peer-mentori útmutatót, felhívják a figyelmet a szociális jóléti rendszer szakértőire a társak elérhetőségéről. mentori programok a fiatalok támogatására a rendszerben és az ifjúság érdeklődésének bővítése az egymást segítő mentori programokhoz való alkalmazás iránt. A multiplikátor események és a terjesztési stratégia végrehajtása után a projekt csapata találkozik a projekt kiértékelése céljából. A projekt bemutatja az ifjúság számára nyújtott társ-mentorációs programok megvalósítását a szociális jóléti rendszerben, azzal a hosszú távú céllal, hogy az egymást követő mentorálási programok állandó támogatási szolgáltatásként szolgáljanak a fiatalok társadalmi befogadásának támogatására a szociális jóléti rendszerben.

Prioritások és témák

Projektünk fő hangsúlya az ifjúság mentorálás a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elérése érdekében a szociális jóléti rendszerben. A projekt arra az alapvető ifjúsági munka ötletre épül, hogy a fiatalok közötti természetes nem formális kapcsolatokat használják fel az ifjúság felhatalmazására. A hangsúly a szociális jóléti rendszerrel foglalkozó fiatalokra összpontosul, mivel több szinten marginalizálódtak és a pozitív társaikkal való kapcsolat kialakulása az egyik leghatékonyabb tényező a serdülőkori társadalmi beilleszkedésük elősegítéséhez. A projekt arra irányul, hogy több szervezet számára feltételeket teremtsen a minőségi peer-mentori program kidolgozásához, amely krutális támogatásként szolgál majd a fiatalok számára a szociális jóléti rendszerben a társadalmi bevonódással kapcsolatos kihívások leküzdésére. A létrehozott útmutatás a fiatalok krutális pillanataiban a társadalmi jóléti rendszerben tapasztalható támogatási formákkal foglalkozik majd, amelyek támogatnák őket a legpozitívabb eredményt eredményező átmenetek folyamatában. A szülői gondoskodás nélküli fiatalok esetében a célzott időszak a rendszerből való kilépés (18 éves vagy iskolai végzettség), a bűnözés előzményeivel rendelkező fiatalok esetében a célzott időszak a szankciók végrehajtásának ideje, a magas kockázatú fiatalok esetében pedig a belépés pillanatában. a szociális jóléti rendszer és a fogyatékkal élő fiatalok esetében az iskolai átmenetek periódusa. Ilyen módon, a fiatalok összeköttetésének erejével, a társadalmi befogadás célja egy lépéssel közelebb kerül a különféle kiszolgáltatott csoportokból származó fiatalokhoz.

A projekt leírása

A serdülőkorú fiatalok esetében a társadalmi kirekesztés az egyik legerősebb kockázati tényező, amely veszélyezteti pozitív fejlődését. A pozitív társcsoportoktól való elutasítás és a magányosság még erősebbé válik azon fiatalok számára, akik a különböző akadályok és az élet eseményei miatt már kirekesztettek és marginalizálódtak a szociális jóléti rendszerbe való belépéskor (szülői gondnok nélküli fiatalok, veszélyeztetett fiatalok, bűnözői fiatalok), fogyatékkal élő fiatalok). Szerbiában minden harmadik serdülőkor olyan jeleket mutat, amelyek azt jelzik, hogy kiegészítő támogatásra van szüksége érzelmi vagy társadalmi igényeinek kielégítéséhez. Ez az arány csak növekszik a fiatalok kiszolgáltatott csoportjain. A kép nem különbözik Magyarországon. A társadalmi kirekesztés negatív hatása azt mutatja, hogy a hatalom a legerősebb a szociális jóléti rendszerben részt vevő fiatalok átmeneti időszakában, mivel ezen átmenetek során (például amikor elhagyják a bentlakásos ápolási rendszert, vagy büntetőjogi vádakat vetnek fel, vagy belépnek a szociális jóléti rendszerbe.

Képzési rendezvény a Szerbiai Versec városban

2019 december 1-5

A projekt partnerek 7-7 fős csoportokkal vettek részt a képzési tevékenységen, melynek célja összefoglalni és tudatosítani az adott országok jó gyakorlatait a területen, megismerni és felmérni a terület törvényi szabályozását és annak lehetőségeit. Ezek alapján ötleteket kidolgozni, hogyan lehet a legjobb gyakorlati ajánlásokat kidolgozni a tervezett kézikönyvbe.

Képek

Korosztályos mentorálás kézikönyv (magyar) letöltés

Korosztályos mentorálás kézikönyv (angol) letöltés

info_1qn28ptq
A projekt összefoglalása A „Páros mentorok akcióban - Társadalmi befogadás a peer-mentorálás révén” projekt célja, hogy támogassa a szociális jóléti rendszer fiatalságát a legnagyobb kihívásokkal küzdő átmeneti időszakban a társadalmi vita leküzdésében és ...