Blog

Nemzetközi mesterműhely résztvevői

Nemzetközi Mesterműhely

Nemzetközi mesterműhely résztvevői

Nemzetközi Mesterműhely logója

Nemzetközi mesterműhely

Ez a program a FLP-11-114-2011-R4 számú pályázat finanszírozásában valósult meg 2012. május 11- 2012. május 21. között Balatonkenesén.

Az ifjúsági találkozó célja: A 20-27 éves fiatalok munkaerőpiaci integrációjának segítése, az előzetes online kutatás feldolgozása támogató módszerek kidolgozása.

Előzménye: online kutatás résztvevő országonként 80 fiatal és 25 munkaadó ebben a témában.

A 10 nap alatt a projektben résztvevő minden fiatallal készítünk rövid interjút, amelyek felkerülnek majd egymás honlapjaira.

1. nap: 2012. Május 11.

– A Fiatalok Lendületben Program bemutatása

Érkezés, a résztvevők fogadása, a szálláshelyek elfoglalása, étkeztetés, ismerkedés a környékkel és egymással (közösség formáló játékok)

– Délután -este a csoportok bemutatkozó találkozója:

Képek: az otthonról hozott fényképek, a városukról készített képek segítségével egymás kultúráját könnyebben megismerjük. Kiállítás készítése a hozott fotókból, ami az egész rendezvény alatt a csoportmunkák termének dekorációját adja.

Országonként eltérő csapatépítő játékok: mindegyik csoport levezet egy-két közösség fejlesztő, összehozó játékot.

A 10 nap alatt minden résztvevővel interjút készítő stáb felállítása, az interjú kérdések megbeszélése. A stáb tagjai 4 fő, országonként 1-1 résztvevővel.

A feladatuk hogy az elkészült anyagot rögzítsék, előkészítsék a záró nap vetítéséhez.

2. nap Május 12.

Egész napos workshopok a szálláshelyen.

Reggeli, majd ráhangolódás, „megérkezés.

Minden résztvevő partner bemutatkozó előadása. Film/ppt

Pantomim játék: A partnercsoport azt a feladatot kapja, hogy találjanak ki egy 3-5 perces pantomim bemutatkozót, amiben a legjellemzőbb tulajdonságaikat, mozdulataikat, a csapat érdeklődési körét mutatják be. Utána egyéni bemutatkozások játékosan. Rajzold meg a logódat.

Ebéd, szieszta, ráhangolódás, játékok

Délután a fiatalok beszámolnak tapasztalataikról, személyes élményeikről, amely a munkakeresés, munkába állás közben érte őket. Módszer: humoros prezentáció készítése országonkénti csoportbontásban. Brainstorming és csapat munka

Azonosságok és különbségek összevetése egyéni észrevételek, közös megbeszélés útján.

Szintén országonkénti csoportbontásban mutatják be a fiatalok, hogy hogyan látják országukban az általános munkaerőpiacot, milyen okokat (politikai, gazdasági, szociális, földrajzi, stb.) fedeznek fel. Csoportos megbeszélek (TCL módszer)

Késő délután és este: magyar nap. Az országunk bemutatása képeken, filmen, zenével, tánccal.

3. nap Május 13.

Egész napos workshop és csoportmunka a szálláshelyen:

Reggeli, majd ráhangolódás, „megérkezés, előző napi tapasztalatok, hallatottak összegyűjtése röviden.

Az előzetesen hazai környezetben elkészített interjúk (a fiatalok hozták magukkal) végig tekintése, összehasonlítása majd kielemzése. Új információk beépítése az eddig ismeretekbe. Közös megbeszélés. Mik az egyező pontok? Mik az országonként megjelenő helyi problémák?

Ebéd, kis lazítás: játék, szabadidő

Délután ifjúsági párbeszéd, vitanap az eddig elhangzott tények alapján. Nehézségek súlyozása: melyik problémát látják a legnagyobbnak a riportban szereplők, illetve a cserén résztvevők. Most milyen megoldásokat látnak?

Vegyes csoportok kialakítása, közösségformáló feladatok, amelyek a témához is illenek: kincskereső játék.

Vacsora: tapasztalatok, élmények rögzítése

Szabadprogram, játékok Román nap. Ezt a napot a Kolozsvári partnerek szervezik, bemutatva a hazai kultúrájukat.

4. nap Május 14.

Látogatás Budapestre, találkozás budapesti egyetemen tanuló diákokkal, az ifjúsági csere témájának bővebb feldolgozása érdekében.

Indulás reggeli után bérelt busszal.

Budapesten a csere résztvevői találkoznak budapesti egyetemistákkal, beszélgetnek fiatalok a munkapiaci lehetőségeiről, szükségleteiről, az oktatás és a munkáltatók által támasztott követelmények közötti különbségekről. A kirándulás célja, hogy új információkat, nézőpontokat kapjanak a résztvevők, egyben megismerjenek pár nagy múltú hazai egyetemet.

Közben közös ebéd

A résztvevők további interjúkat is készítenek az egyetemistákkal. A beszélgetés elemeit a résztvevők beleegyezésével videóra vesszük, és a disszeminációs anyagban felhasználjuk.

Du. Budapest néhány nevezetességének megtekintése. Parlament, Halászbástya, Szent István bazilika.

Este indulás a szállásra

Budapestre látogatva a külföldi fiatalok ízelítőt kaphatnak a fővárosunkból, megnézhetik többek között impozáns egyetemi épületinket. Fővárosunk fontos kulturális, gazdasági, kereskedelmi központ, amely döntő befolyással bír a régióban. Mindezeket az idelátogató minden külföldinek meg kell ismernie.

5. nap Május 15.

Reggeli, ráhangolódás: ébredés,

Az előző napi élmények átbeszélése, felidézése, új tapasztalatok feldolgozása vegyes csoportokban (TCL módszerrel), az interjúk kiértékelése.

Szakértők bevonása a programokban: a magyar helyzet bemutatása,

Ebéd, szieszta

Délután álláskeresési ötletek összegyűjtése a hallottak, látottak alapján.

Szabadon választható programként tematikus séta

Vacsora

Este: Lengyel nap. Kultúra és hagyományok bemutatása

6. nap Május 16.

Reggeli, ráhangolódás: ébredés, előzőnapi események áttekintése röviden

Az elkészült arculati elemek vázlatainak áttekintése, szavazással döntjük el, hogy melyiket kívánjuk használni a disszeminációs anyagainkhoz. Csoportmunka álláskeresési ötletek konkrétabbá tétele.

Ebéd, szieszta

A tervezett disszeminációs anyagok kereteinek meghatározása: terjedelem, felépítés, témák, stb.

Minden vegyes csoport kiválaszt magának egy olyan témát, ahol ötleteket, javaslatokat tud adni a kortársainak a munkaerő piaci integráció során.

Ha szükséges ennél a témánál szakértők segítségét is bevonjuk.

Vacsora, majd szabadprogram.

7. nap Május 17.

Reggeli, ráhangolódás: ébredés, előzőnapi események áttekintése röviden

Ez a nap a disszeminációs anyagaink megírásáról és véglegesítéséről szól:

Minden vegyes csoport 1-2 oldalnyi terjedelemben írja le angolul és közérthető, fiatalok nyelvezeten az tippjeit, ötleteit az állásba kerüléshez.

Közben ebéd

Délután a felvett filmek, interjúk összeállítása a délután során is folytatódik

Vacsora után: Szlovák nap. Kultúra és hagyományok megismertetése a partnerekkel.

8. nap Május 18.

Az ifjúsági csere foglalkozásai Tihanyban és Balatonfüreden folytatódnak:

A partnerekkel egész napot a Balaton közeli történelmi helyek megismerésével töltjük, ahol a csapatok egyrészt ismerkednek a Magyar kultúra gyökereivel, másrészt kiegészítő interjúkat és filmfelvételeket rögzíthetnek a disszeminációs anyagainkhoz.

A Balaton felvidék területén történő interjúk olyan háttér hangulatot biztosítanak, ami a külföldiek számára az eredmények publikálásánál a magyarországi kultúrát és hagyományokat is népszerűsíti majd. A kirándulás alatt a műhelymunka tapasztalati személyes élmény megoldásaira helyezzük a hangsúlyt, a szakmai beszélgetések egyéni tapasztalatok átadása kerül a fókuszba. A vendéglátók angol nyelvű idegenvezetése, az idegen nyelvű kommunikáció és a hazai népi kultúra mélyebb megismerésére jó alkalom.

Este: A szálláshelyen az elkészült videók visszanézése, a tapasztalatok írásos rögzítése a feladat.

9. nap Május 19

Délelőtt a tábor tapasztalatainak összegzése, videó anyagok, interjúk véglegesítése

Ebéd szieszta

Délután: tematikus játékok, és szituációs gyakorlatok a munkaerő piaci integráció segítése érdekében. A tábor tapasztalatainak összegzése játékos feldolgozással.

Este: szabad program

A 10 nap alatt készült interjú film anyagok megnézése.

10. nap Május 20

Youthpass dokumentum és a kulcskompetenciák megismerése

Ötletek a további együttműködések kidolgozására

Az ifjúsági csere teljes programjának értékelő kérdőívének kitöltése.

Ebéd szieszta

Délután a projekt záró értékelésének összeállítása, a további közös munka lehetőségeinek átbeszélése.

Youthpass dokumentumok átadása

Partnertalálkozó záró értékelése, elszámolások,

Összegzés és búcsúzás

Vacsora után

Táborzáró táncház a résztvevőknek.

Utazás nap  Május 21.

Reggeli

A vendégek elutazása. Táborzárás

 

Nézd meg a Galériánkat is!

{source}
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32817247-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>
{/source}

info_1qn28ptq
Nemzetközi mesterműhely Ez a program a FLP-11-114-2011-R4 számú pályázat finanszírozásában valósult meg 2012. május 11- 2012. május 21. között Balatonkenesén. Az ifjúsági ...
0 Comment

Leave a Comment