A projektről

A projektről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. Krea(k)tív ifjúság (NTP-FTH-15-0007) címmel országos pályázatot hirdet. A 18-24 év közötti fiatalok 2016. január 1. és február 29. között az online média három kategóriájában (audiovizuális, írás és digitális képalkotás) mutathatják meg tehetségüket. A téma: ’Fiatalok 1000 arca’

A projekt arra ösztönzi a fiatalokat, hogy foglalkozzanak a saját motivációikkal, felelősségükkel, saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekkel.

Miért a „Legjobb vagyok”?   

A pályázat célja a tehetséggondozáson, mentoráláson kívül, hogy esélyt adjon. Esélyt a tanulásra, az egyéni értékek meglátására, a tudatos karriertervezésre, a köztudatba való bekerülésre. Az 1 éven keresztül tartó szakmai mentorkíséréssel tudást, önismeretet és profizmust, állandó megjelenési lehetőségeket biztosítva.

Hogyan?

A beérkező pályaművek közül 15 fiatal kerül kiválasztásra, akik egy éves fejlesztő mentorprogramban vesznek részt. 5-5 alkalommal témalaborok szerinti műhelymunka, csoportos mentoring, majd egy 3 napos intenzív tábor során a résztvevők a kreatív alkotás mellett megismerkedhetnek a nem-formális tanulás hatékony módszerével; csoportos- és egyéni projektfeladatok megoldásával idő- és önmenedzsmentet tanulnak, együttműködési készségeket sajátítanak el. A fiatalok páros heteken személyes és szakmai fejlesztéseken vesznek részt, páratlan héten mentorok támogatásával csoportos online műhelyekben a projekt menedzsment gyakorlati kérdéseiben kapnak nagyobb jártasságot.

A folyamat végén a pályamunkák és az együtt töltött idő legjobbjainak külön díjakat adnak át. A kategóriánkénti 2. helyezetteket 1-1 tablet-tel, és az 1. helyezetteket egy egyhetes barcelonai tréninggel jutalmazzák, ahol vállalkozói ismereteket tanulhatnak nemzetközi környezetben.

Beszélgetés Szuhai Nórával, a ’Legjobb vagyok’ Tehetségmentoráló Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával

Miért van szükség tehetség mentorálásra a fiatalok körében?

Mert nem tudják, hogy miben jók. Nincs önismeretük, nincsenek jól priorizált céljaik. És bár nagyon okosak, nem ismerik a saját értékeiket, nem tudják, hogyan menjenek végig folyamatokon ahhoz, hogy az a tehetségük, ami van, az látsszon is.

A képzésekben zömmel a nem-formális tanulás módszere szerepel. Mi is ez pontosan?

Cselekvésbe ágyazott feladatok, amik hol kicsit játékosabbak, hol komolyabbak, hol cselekvésorientáltak és kevésbé gondolkodás- és érzelmi fókuszúak, hol pedig érzelmi fókuszúak és kevésbé cselekvésorientáltak. A bevonódásról, az aktivitásról, a részvételről szólnak.

Miben rejlik a nem-formális tanulás sikere? Miért tartod hatékonynak?

Abban, hogy saját tapasztalatokra épül. Nem arról szól, hogy én elmondok valamit és te megtanulod, hanem megélsz, megtapasztalsz dolgokat, amiken keresztül a saját viszonyulásaid is megtanulod a különböző folyamatokhoz. Addig, ameddig a hagyományos oktatás és képzés fejben segít hozzá, hogy elsajátíts valamit, sokkal mélyebb nyomokat hagy az, hogyha érzelmeken, tapasztalásokon, korlátokon keresztül tanulsz meg valamit. Mert a megélés a meggyőződéseddé válik.

Mit vársz a Krea(k)tív ifjúság pályázattól?

 

Gyöngyhalászatot. Hogy végeredményben igazgyöngyöket találunk, ami tényleg érték. Ehhez persze először le kell szedni a kagylóhéjat, a rátapadt mohát, kifényesíteni, hogy azután a maga fényében és természetességében tündököljön.

info_1qn28ptq
A projektről Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. Krea(k)tív ifjúság (NTP-FTH-15-0007) címmel országos pályázatot hirdet. A 18-24 év közötti ...
0 Comment

Leave a Comment