Blog

Közlemények

A Társaság jellemzői

A Társaság neve: „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság célja:

 • komplex tehetségprogram megvalósítása
 • gondozási és mentorálási módszereket kínáljon, amelyek segítségével egy pozitív életpálya-modellen keresztül támogatja az egyén önmegva­lósítását, tanulási és fejlődési folyamatát, valamint karrierjét,
 • élethosszig tartó tanulás előtérbe helyezésével a minőségi élet megalapo­zásában segítse a látókörébe került embereket,
 • a személyes felelősséget erősítve korosztályos mentorokat válasszon és képezzen ki a tehetséggondozás folyamatának ellátására,
 • lehetővé tegye a fiatalok bemutatá­sát és bemutatkozását egyrészt helyi közösségek megteremtésével és építésével, másrészt konferenciák, kiállítások, versenyek, fesztiválok szervezésén és lebonyolításán keresztül,
 • a Programban felfedezett tehetséges embereket mentorálja, számukra támogatási lehetőségeket szerezzen, életpályájukat nyomon kövesse, ezáltal más tehetséges embereknek is követhető mintát mutasson,
 • az életpálya követésére programot dolgozzon ki, és ezt a gyakorlatban kipróbálja, terjessze a hasonló programmal rendelkező civil szervezetek és intézmények részére,
 • alternatív tehetséggondozó műhelyként bekapcsolódjon a Nemzeti Tehetség Programba.

Alapítás ideje: 2010. tavasz

Használt rövidítések:

LV = „Legjobb vagyok” Közhasznú Nonprofit Kft.

Társadalmi változások, az ötlet indokoltsága:

 • az iskolákban a fiatalok tárgyi tudást kapnak, a tehetséges fiatalokkal szintén csak azon a területen foglalkoznak, amiben kimagaslóak (pl. egy tehetséges sportoló/úszó csak még jobb sportolóvá/uszóvá válhat).
 • nem foglalkoznak az egyén „lelki hátterével”, lelki felkészültségével, nem tudja kezelni sem a sikert, sem a kudarcot.

A módszer:

 • A folyamatra, a fejlesztésre fókuszál egy közösségben.
 • Tehetség = készség + képességfejlesztés, ösztönöz, hogy az egyén még jobb legyen, adottságot fejleszt, és olyan képességeket is, amelyeknek az egyén nincsen tudatában.
 • Tehetségmentoráló program (1 éves).
 • Ezen belül olyan élethelyzeteket generál, amelyekben saját tapasztalatok és cselekvések segítségével az egyén gyakorlati tudást szerez, és átléphet a félelmein.
 • Oldja a cselekvési és megélési gátlásokat, támogat, hogy egy-egy rejtett tulajdonságát az egyén megmutassa, megélje.
 • Egy tréning hermetikus környezetben zajlik, egy tanfolyamon tudást adnak. A LV olyan, életben megélt szituációkat teremt, amin keresztül személyre szabott megoldások alakíthatók ki.

Célcsoport:

 • 18 – 30 év közötti fiatalok, akik a saját korosztályukban már elkezdtek szembesülni élethelyzetekkel: pl. pályaválasztás, munkahelykeresés nehézségei, párkapcsolati problémák
 • Tehetségesnek érzik magukat, van motivációjuk, valamit akarnak kezdeni az életükkel

A szolgáltatás, azaz az LV Tehetségmentor Program rövid leírása

Az LV gyakorlatilag egy Tehetségmentoráló iskola.

Elemei:

 • 1 éves (2 szemeszter) képzés a fiatalok számára
 • Korosztályos mentorképzés (Junior mentorképzés)
 • Szülők bevonása
 • Idősek bevonása (szenior mentorképzés)
 • Rendezvények
 • Táborszervezés
 • Módszertani továbbképzés

Az alapprogram, azaz az „Élj a tehetségeddel!” Generációs Tehetségmentor Program rövid bemutatása:

1. félév: Önismeret képességek, készségek

2. félév: Tehetség menedzsment a gyakorlatban, hangsúly a cselekvés közbeni önismereten. Folyamatorientáltság, stratégiai gondolkodás a folyamatokban. Üzleti szerepvállalás.

A működéshez a szükséges tőke megteremtése:

 

 • Pályázatokból
 • Önkormányzatoktól
 • Támogatóktól, szponzoroktól
 • Gazdasági társaságoktól
 • Alapítványoktól
 • Saját bevételből (egy része fizetős)
 • Egyéb szervezetektől

 

 {source}
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32817247-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>
{/source}

info_1qn28ptq
A Társaság jellemzői A Társaság neve: „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. A társaság célja: komplex tehetségprogram megvalósítása gondozási és mentorálási módszereket kínáljon, amelyek ...
0 Comment

Leave a Comment