Blog

HI/TÉR (HIPERTÉR)

HI/TÉR (HIPERTÉR)

Hiányterület térkép és szervezetfejlesztési csomag Mikro-,Kis- és Középvállalatok, valamint gazdálkodó szervezetek részére

A szolgáltatási csomag különlegessége, hogy pontosan bemért problématerületeken valós fejlesztést kínál, feltárva a gazdálkodó szervezeteknek a belső erőforrásaik mozgósítási lehetőségeit a hatékony működés a dolgozók elégedettsége a külső belső megítélés javítása érdekében. Optimalizálja a humánerőforrás felhasználását, és a folyamatokat.

Szolgáltatásaink

Mérések

A méréseket a Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Percepciós Diszkrepancia Térkép (lásd a tájékoztató végén) kérdőíves mérőeszközének használatával végezzük. A válaszok elemzésével pontos látképet kapunk a szervezetben dolgozók képességének, készségének, hozzáállásának hiányterületeiről. A kérdőívek eredményét figyelembe véve szabjuk testre a kompetenciafejlesztési tréningjeinket.

A kérdőívek típusai

Mérés 0: Szervezet mérése

Mérés 1: Felsővezető-Középvezető

Mérés 2: Középvezető-Beosztott

Mérés 3: Beosztott-Középvezető

Mérés 4: Kliens-Beosztott

A mérések ára egy kérdőívre: 150.000 Ft+ÁFA

Az ár tartalmazza a következőket:

 • Előzetes felmérés ingyenes

 • Kérdőív testre szabása 5 munkaóra

 • Kérdőív kiértékelése, elemzése 10 munkaóra

Tréningek

A tréningeken a méréssel feltárt hiányterületek fejlesztését végezzük, a hangsúlyokat minden esetben a megrendelő igényeinek megfelelően alakítjuk.

Vezetői tehetséggondozás

Változás menedzsment

Projektcsapat összeállítás

Üzleti etikett protokoll

Mediáció

Folyamatmérés

Mentoring

Értekezlet, prezentáció

Vezetői kompetencia fejlesztés

Célmeghatározás

Tehetséggondozás

Kiégés tréning

 

Személyes tanácsadás

Folyamatszabályozás/kezelés

Csapatmunka

Kreatív problémamegoldás

Konfliktuskezelés/delegálás

Kommunikáció

Időgazdálkodás és erőforrásmenedzsment

 

Sztenderdizálás oktatás

Ügyfélszolgálati érzékenyítő

Sales tréning

 

A tréningjeink egy naposak (9 óra, kétszer 30 perc szünettel), de lehetőség van arra, hogy a tréninget két napra bontsuk. Ez esetben mindkét alkalom 5,5 óra, 30 perc szünettel.

Egy napos tréning: 120.000 Ft+ÁFA

Két alkalmas tréning: 150.000 Ft+ÁFA

Az ár tartalmazza a következőket:

 • Előzetes felmérés ingyenes

 • Felkészülés a tréningre 3 munkaóra

 • Egy napos tréning megtartása 8 munkaóra, vagy

 • Két alkalmas tréning megtartása 10 munkaóra

További szolgáltatások a hiányterületek fejlesztésére

A változás folyamat támogatásához igény szerint biztosítani tudunk személyes támogatást is. Az egyéni támogatás módját, kereteit egyedi megbeszélésen, az ügyféllel közösen állapítjuk meg.

Coaching, mentorálás

Árnyék coaching

Vezetői coaching

Csoportos coaching 2-5 fő részvételével

Mentoring

Szupervízió

Vezetői és árnyék coaching irányadó óradíj: 25.000 +ÁFA

Csoprtos coaching irányadó óradíj: 30.000 +ÁFA

Mentoring, szupervízió irányadó óradíj: 20.000 +ÁFA

Szolgáltatási alapcsomag*

Az ajánlott szolgáltatáscsomagban a leggyakrabban felmerülő problémákra kínálunk megoldásokat. A csomag alkotóelemei: két mérés különböző kérdőívekkel, és két tréning.

Mérés 2 kérdőívvel

A mérést megelőzően a vállalat vezetőjével, és/vagy a projekt vezetőjével egyeztetjük a kérdőívek tartalmát, és a célcsoportokat. A kérdőíveket, és a kiértékeléseket úgy szabjuk testre, hogy azok maximálisan támogassák a vállalatvezetést a kitűzött cél elérésében.

Vezetői kompetenciafejlesztés tréning

Ezt a tréninget kifejezetten felső és középvezetők számára állítottuk össze. A vállalatnál végzett mérések eredményeinek figyelembe vételével a tréningen belül a hangsúlyok rugalmasan áthelyezhetők.

Választható tréning: Célmeghatározás tréning vagy Kiégés tréning

Az alapcsomag értéke: 540.000 Ft+ÁFA

Csomagár**: 490.000 Ft+ÁFA

*Az alapcsomag tetszés szerint bővíthető. A bővített csomaghoz további kedvezményt biztosítunk, egyéni megállapodás alapján.

**Az árban foglalt tréningek időtartama 9 óra + 3 óra felkészülés.

A szolgáltatások lépései, és azok átfutási ideje

 1. Információ áramlás + problémák kidolgozása

  1. Előtanulmányok méréshez – 4 nap

  2. Vezetői interjúk – 1-5 interjú – 3 nap

  3. Jegyzőkönyvek

  4. Vezetői együttműködés keretek lefektetése

 2. Folyamatmátrix kidolgozása – Kinek mi, milyen hatás, folyamatmeeting a céggel

 3. Kérdőíves felmérés – 7-14 nap

 4. Eredmények feldolgozása – 5 munkanap + 1 nap egyeztetés a tréner/coach csapattal

  1. Dokumentáció és disszemináció – 1 hét

  2. Tréning, coaching és mentoring + moderáció kompetencia – 3 nap – 3 hónap (a feladatok mennyiségétől függően)

 5. Folyamateredmény visszajelzés, elégedettség mérése (mely területen érzi, hogy fejlődött kompetencia szinten?)

 6. Workshop: visszajelzés – projektzárás

A szolgáltatási csomagot kidolgozó partnerek

„Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft.

Bemutatás

A „Legjobb vagyok” Közhasznú Nonprofit Kft. fő tevékenysége kifejezetten a 25-35 éves korosztály tagjaira irányul, így munkatársaink és szakembereink főleg a fiatalokkal kapcsolatos területeken rendelkeznek tapasztalattal és kompetenciával. Ez a korosztály már munkavállalóként, sőt vezetőként is aktívan részt vesz a vállalatok életében, viszont életkori sajátosságaikból adódóan másféle hozzáállással rendelkeznek, mint az idősebb korosztályok tagjai. Munkaadóként érdemes odafigyelni ezekre a különbségekre, sőt az előnyére is válhat, ha tudja kezelni ezt a helyzetet.

Tevékenységeink

Tevékenységeink fő iránya a kompetenciafejlesztés, valamint a munkahelyi humán innováció fejlesztése. Ennek két alapvető eszköze van a tanácsadás és a tréningek, vagyis egyéni és csoportos módszereket is használunk munkánk során.

Tanácsadás

Tanácsadásaink főleg fiatal, frissen kinevezett vezetőknek nyújtanak háttértámogatást. Ezek a vezetői coachingok főleg helyes vezetői attitűdök kialakításában segítenek, valamint irányítás és menedzsment témaköröket érintve nyújtanak támaszt.

Tréningek

Tréningek széles skáláját kínáljuk minden vállalati ügyfelünknek. Menedzsment tréningjeink célja a kompetencia fejlesztés, ezen kívül a pályaválasztás és pályaorientáció, mentoring folyamatok kidolgozása, szervezeti tehetséggondozás is szerepelnek a szolgáltatás palettákon. Ajánlatunk tartalmaz tréningeket értékesítési területen, valamint projekt csoportosítások és összevonások területén is. A vezetői fejlesztés részeként tartunk tréningeket a vezetői szerepekről. Stratégiai kompetencia fejlesztés részeként együttműködésben és minőségi problémamegoldásban tudunk támogatást nyújtani, valamint stratégiai folyamatok és projektek kreatív problémamegoldásában is.

Hasznos lehet a vállalatok számára a csoportdinamika, csoportműködés és csoportszerepek fejlesztését, valamint kreativitás fejlesztést célzó tanfolyamaink, valamint change workshop-jaink.

Kabainé Tóth Klára Egyéni vállalkozó és munkatársai

Specialitásunk

Az oktatásban, ezen belül elsősorban a felsőoktatásban és a szakképzésben, valamint a munkaerő-piacon jelentkező feszültségek és feszültségforrások, valamint a rejtett erőforrások felderítése és megjelenítése percepciós diszkrepancia-térképek segítségével.

Munkamódszereink a teljes vizsgálati folyamatra vonatkozóan kidolgozottak és adekvátak:

– a problémafelmérés

– vizsgálati módszerek és eszközök kialakítása

– vizsgálati eszközök aktualizálása

– mérések lefolytatása

– diagnózisok felállítás:

– kompetencia-rendszerek kidolgozása

A vizsgálat menete:

 • a vizsgálatba bevontak körének meghatározása – a címlisták összeállítása – a pilot-vizsgálat – a kérdőívek kiküldése – online-kérdezés lebonyolítása- interaktív online kérdezés- súlyozás – illetve a súlyozhatóság biztosítása után-kérdezéssel

 • súlyozott, címkézett adatfájl előállítása

 • eredmények interpretálása (ábrák, táblázatok előállítása)

 • eredmények disszeminációja (akár három szinten: a menedzsment, a coach-ok, a nyilvánosság (a vizsgálatban bevontak és mindenki más) számára

A terápia után nyomon követés, utánkövetéses vizsgálat, hatásmérés

A kérdőívek anonimitásának biztosítása, személyre szóló módon, csak a kutatás céljaira való felhasználása alapelvünk!

A mérések tudományos háttere

A Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpontjának („ZSKF TKK”) munkatársai az eddigi diplomás pályakövető modelljük – azon belül is a kompetencia-mérések – eredményeiből kiindulva, munkáltatókkal közösen alakítják ki a dolgozók munkahelyi beválásának, fejlesztésüknek egyfajta mérőeszközét, a „Percepciós Diszkrepancia Térképet”. A vizsgálatok során a ZSKF-en az elmúl öt évben a felsőoktatásban végzett hallgatók munkahelyi beválásának mérésére kidolgozott 30 kompetenciát tartalmazó modellből indulunk ki.

Ennek első lépése: olyan speciális, elsősorban az adott munkáltatón belül tetten érhető (legalább 25 és legfeljebb 35 elemből álló) kompetencia-együttest határoznak meg, amely némileg rokonságot mutat a „hatásköri listákra” épülő rendszerrel. A háromszereplős modell célja az, hogy párbeszéden alapuló fejlesztést végezzünk a (1) munkavállaló, (2) közvetlen vezetője és (3) (a humánerőforrás-fejlesztési eszközök alkalmazásában kompetens) szakemberek között, amely révén megvalósulhat egy intenzív, hatékony, önfejlesztő együttműködés a szervezeten belül.

info_1qn28ptq
HI/TÉR (HIPERTÉR) Hiányterület térkép és szervezetfejlesztési csomag Mikro-,Kis- és Középvállalatok, valamint gazdálkodó szervezetek részére A szolgáltatási csomag különlegessége, hogy pontosan bemért problématerületeken valós fejlesztést kínál, ...
0 Comment

Leave a Comment