GAZDAGÍTÓ PROGRAMPÁROK II.

Ez a program a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósult meg.

A „Gazdagító programpárok II.” pályázat célja az volt, hogy a napi tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységet összekösse a szabadidőben megszervezendő intenzív tehetségfejlesztő alkalmakkal.

A programban olyan kompetenciák erősítését végeztük, amelyek a munkaadók és az EU elvárásait is tükrözik a frissen végzett szakképzős fiatalok felé (pl. vállalkozói attitűd, csapat munka, projekt szemlélet, nyelvi és intraperszonális kompetenciák). A résztvevő fiatalokkal önbizalom erősítő, célokért való megküzdési képesség fejlesztő, reális helyzetértékelésüket támogató feladatokat végeztünk játékos keretek közt.

A gazdagító programban kiemelt szerepet kapott a csoportban való működés erősségeinek feltérképezése, a kommunikációs és önmenedzsment technikák elsajátítása, a személyes kompetenciák fejlesztése, és a személyes hatékonyság növelésének módszertani feldolgozása. A tehetséges fiatalokkal való munka fókuszában az egyéni tehetségek és erősségek mentén való karrierépítés állt, és ez a diákmentorok által vezetett csoportcoachingokon is megerősítést nyert.

Gazdagító programpárok pályázat