Blog

Felhasznált irodalom

Szakmai cikkekhez felhasznált irodalom

Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Budapest 1980.

Atkinson, J. W.: A teljesítménymotiváció In: Szakács Ferenc (szerk.) Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV./1 Személyiségdimenziók mérése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  205-291. 1994.

Atkinson, R. V. – Hilgard, E.: Pszichológia . Osiris, Budapest, 2005;

Bärnkopf Zs.: Az érzelmek könyve . Flaccus, Budapest, 2003; 114-116

Bayer J.: Vezetési modellek – vezetési stílusok. Vinton Budapest, 1995

Buda B.: Mentálhigiéné Budapest, Animula 1994.

Carver, C. S. – Scheier, M. F.: On the self-regulation of behavior. New York, Cambridge University Press 1998.

Carver, C.S. – Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 1998

Cole, M. – Cole, S. R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 1998

Csermely P.: http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/node/187

Deci, E. L. – Ryan, R. M.: Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54–67 2000

Deci, E. L. – Ryan, R. M.: Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum. 1985

Deci, E. L. – Ryan, R. M.: Self-Regulation and the Problem of Human Autonomy: Does Psychology Need Choice, Self-Determination, and Will? Journal of Personality 74. 2006.

Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés 127. o. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998.

Eliot, R. S. – Diane, M. M.: Szociálpszichológia. Osiris, Kiadó, Budapest 2001

Erikson, E. H.: The problem of ego identity Journal of the American Psychoanalytic Association 4: 56–121. 1956

Evans, D.: Az érzelmek. Magyar Világ, Budapest, 2004; 18

Feldmann S.: Az ideges félelem . Édesvíz, Budapest, 1998; 9

Freud, S.: Bevezetés a pszichoanalízisbe Wien-Bp. 1932 Gondolat, 1986

Giligan, C.: In a Different Voice. Harvard University Press 1982.

Goffman, E.: Relations in Public: Microstudies of the Public Order. New York: Basic Books. 1971

Gyöngyössiné Kiss E.: Az önmegvalósítás és pozitív önértékelés szükségletei Maslow és Rogers pszichológiájában. In: Vázlatok a személyiségről. Gyöngyössiné Kiss E. – Oláh A. (szerk.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 244-260. 2007

Hankiss E.: Félelmek és szimbólumok . Osiris, Budapest, 2006; 53

Hmel, B. A. – Pincus, A. L.: The meaning of autonomy: On and beyond the interpersonal circumplex. Journal of Personality 70. 277-308.

Hoffmann, S. G. – DiBartolo, P.: Social Anxiety 2010.

Hoppe, F.: Erfolg und Misserfolg. Psychologische Forschung 14. 1-614. 1930.

Hume, D.: Dialogues Concerning Natural Religion 1779.

Katz, D.: The functional approach to the study of attitudes. In: Public Opinion Quaerterly 24. 163-204. 1960

Klauer, K. J.: A Process Theory of Inductive Reasoning Tested by the Teaching of Domain-Specific Thinking Strategies. European Journal of Psychology of Education, 5. 2. sz. 191-206. 1990.

Kohlberg, L.: Moral development In Broughton, J. M. – Freeman-Moir, D. J. (szerk): The Cognitive Developmental Psychology of James Mark Baldwin: Current Theory and Research in Genetic Epistemology, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corp. 1982.

Kunos I., Dr.: 165 kérdéses önismereti tesztje
http://www.szervez.uni-miskolc.hu/tananyag/onismeretiteszt.doc 2014. július 24.

Liu, Z. – Chen Y. – Wang, D. – Wang, S. – Zhang, Y.Q.: Distinct Presynaptic and Postsynaptic Dismantling Processes of Drosophila Neuromuscular Junctions during Metamorphosis.  J. Neurosci. 30(35): 11624–11634. (Export to RIS) 2010

Maehr, R. – Sjorgen, A. J.: Atkinson elmélete a teljesítménymotivációról In: Pléh Csaba; Oláh Attila (szerk.) Szöveggyűjtemény az általános és a személyiségpszichológiához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998

Mannheim, K.: „A nemzedékek problémája”, in Tudásszociológiai tanulmányok, Budapest: Osiris, 201-254. 2000 eredeti kiadás: 1928

McClelland, D. C.: The achieving society. Prinston, N.J.: Nostrand 1961.

McClelland, D. C.: The achieving society. Prinston, N.J.: Nostrand 1961.

McGuire, W. J.: The nature of attitude and attitude changes. In: Lindzey, G. – Aronson, E. (szerk.): The handbook of social psychology (2. kiadás) 136-314. MA: Addison-Wesley 1969.

Mérei F. – V. Binét Á.: Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest. 1998

Mérei F.: Az önismereti érzékenység a serdülőkor kezdetén. In Kósa É. – Ritoókné Ádám M. (szerk.): Fejlődés-lélektani szöveggyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 141–470. 1993

Morrison, A. P.: Shame: The Underside of Narcissism. The Analytic Press. 1997

Murray, H. A.: Explorations in Personality. New York, Oxford University Press. 1938.

Nováky E.: Polgári Szemle: Megjelent: 2012. február – 7. évfolyam, 5-6. szám

Pinker, S.: Hogyan működik az elme . Osiris, Budapest, 2002; 360-363

Polcz A.: Rend és rendetlenség. 1987.

Ritoók Pálné: Pálya-lélektan, a pályaválasztás pszichológiája. In: Bagdy E. –Klein S. (Szerk.): Alkalmazott pszichológia. Budapest: Edge 2006

Ruesch, J. – Bateson, G.: Communication: The Social Matrix of Psychiatry. W.W. Norton & Co, Inc.: 1951.

Sanchez-Ruiz, M. J. – Hernández-Torrano, D. – Pérez-González, J. C. – Batey, M. – Petrides, K. V.: The relationship between trait emotional intelligence and creativity across subject domains. Motivation and Emotion, 35(4), 461-473. doi:10.1007/s11031-011-9227-8. 2011.

Schwartz, S. H. – Bardi, A.: Moral dialogue across cultures: An empirical perspective. In Lehman, E. W. (szerk.), Autonomy and order: A communitarian anthology. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 2000

Selye J.: Stressz distressz nélkül. 1976.

Séra L.: Általános pszichológia . Comenius Bt, Pécs, 2001;

Smith, A: The Principles which Lead and Direct Philosophical Enquiries; Illustrated by the History of Astronomy, In: Essays on Philosophical Subjects, The Glasgow Edition of the Works of Adam Smith vol. III.; Liberty Fund reprint of Oxford University Press, Oxford, 1980

Smith, M.B. – Bruner, J.S. – White, R.W.: Opinions and personality. New York: Wiley. 1955

Stöckert K.: Személyiséglélektan nevelőknek, Eötvös József Könyvkiadó, 1999.

Ternovszki F., Dr.: Nemzetközi menedzsment Európai szemmel Szókratész Külgazdasági Akadémia

Tierney, P. – Farmer, S. M.: Creative self-efficacy: Potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management Journal, 45, 1137-1148. 2002

Tronto, J. C.: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care 1993.

Völgyessy P., Dr.: Életkorok pszichológiája. Gödöllő, 2006

Völgyessy P., Dr.: Szociálpszichológiai Ismeretek Gödöllői Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi kar Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet Pszichológiai Docentura Gödöllő 2006

Wiemann, J. M. – Giles, H.: Az interperszonális kommunikáció. In. Hewstone – Stroebe – Codol – Stevenson (szerk.): Szociálpszichológia. Budapest, 1995, 221– 244.

Wiggins, J. S.: Circumnavigating Dodge Morgan’s interpersonal style. Journal of Personality, 65, 1069–1086. 1997.

 

{source}
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32817247-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>
{/source}

info_1qn28ptq
Szakmai cikkekhez felhasznált irodalom Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Budapest 1980. Atkinson, J. W.: A teljesítménymotiváció In: Szakács Ferenc (szerk.) Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV./1 Személyiségdimenziók ...
0 Comment

Leave a Comment