Category Archives: Uncategorised

Üzleti szolgáltatások

Szolgáltatásaink fő iránya a kompetenciafejlesztés, a munkahelyi humán innováció fejlesztése, tanácsadói, tréning, coaching és mentorálás módszerekkel. Szervezetfejlesztés Vezetési- és munkakultúra felmérés Szervezeti kompetencia diagnózis Humánerőforrás fejlesztés Komplex tanácsadói szolgáltatások (coaching, monitoring, mediáció, mentoring, shadowing) Munkahelyi tehetség gondozási mentoring folyamatok bevezetése, szupervíziója Stratégiai kompetencia menedzsment Stratégiai folyamat és projektmenedzsment/ kreatív problémamegoldás Projekt csoportok kialakítása személyes attitűd, … Continue reading Üzleti szolgáltatások

Felhasznált irodalom

Szakmai cikkekhez felhasznált irodalom Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Budapest 1980. Atkinson, J. W.: A teljesítménymotiváció In: Szakács Ferenc (szerk.) Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV./1 Személyiségdimenziók mérése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  205-291. 1994. Atkinson, R. V. – Hilgard, E.: Pszichológia . Osiris, Budapest, 2005; Bärnkopf Zs.: Az érzelmek könyve . Flaccus, Budapest, 2003; 114-116 Bayer J.: Vezetési modellek … Continue reading Felhasznált irodalom

Ifjúkor

Az ifjúkor Bevezetés A serdülőkor végén, a felnőtt kor ajtajában általában új kihívásokkal állnak szemben a fiatalok. Ekkor szakadnak el véglegesen a biztos hátteret adó családi környezettől, valamint ekkor alakítják ki saját önálló egzisztenciájukat. Ez a változás azonban nem zökkenőmentes, az akadályok megélése feszültségeket kelthet, aminek megélése minden ember számára más és más. Az ifjúkor … Continue reading Ifjúkor

Serdülőkor

Serdülőkor jellemzői Bevezető A serdülőkor az emberi élet első olyan meghatározó időszaka, amikor egyre nagyobb szerepet kap az önállósodás és a tettekért való felelősség vállalás. A gyerekkor gondtalanságát felváltja a felnőtt életre való felkészülés, egyre nagyobb súly terheli a fiatalokat az élet számos területén. A növekvő terhek és ezek feldolgozása, a környezettel való interakciók és … Continue reading Serdülőkor

Fejlődéslélektan

Fejlődéslélektan Munkánk során fiatalokkal foglalkozunk. Leginkább a 14-18 és a 18-35 éves fiatal felnőttek korosztályos és fejlődési jellegzetességeit generációs problémáit látjuk. Az összegyűjtött fejlődéslélektani ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy kollégáink tájékozottak legyenek az emberek fejlődését meghatározó biológiai, szociális, és pszichológiai tényezők összefüggéseiben. Ismerjék az életkori sajátosságokat, hogy ezekhez igazodva olyan feladatokat, és kihívásokat tudjanak a fejlesztési … Continue reading Fejlődéslélektan

Exhibicionizmus motiváció

Exhibicionizmus motiváció Az exhibicionizmus bemutatásához több olyan fogalmat, és pszichés jelenséget vizsgálunk, amely kapcsolódik a témához. Mivel az exhibicionizmus szélsőséges megnyilvánulása az önmegmutatásnak, ezért szükséges szót ejtenünk néhány olyan fogalomról, amely a szereplési vágyhoz, mások előtti fellépéshez kapcsolódóan az elfogadott, illetve a pólus másik végén elhelyezkedő tartományba esik. Ezen kívül, néhány olyan pszichés jelenséget is … Continue reading Exhibicionizmus motiváció

Biztonság motiváció

Biztonság motiváció Biztonság és félelem összefüggései  A biztonság keresése velünk született ösztön. Minden ember vágya, hogy félelem, szorongás nélkül éljünk, és a létezésünk, cselekvéseink feltételeit biztonságban érezzük. A születés után az első funkcióink egyike a Moro-féle átkarolás reflex, amely az újszülött csecsemő első reakciója a váratlan negatív környezeti ingerekre. Az átölelés, mint ösztönös biztonságkeresés funkció … Continue reading Biztonság motiváció

Autonómia motiváció

Autonómia motiváció Autonómia szó jelentése, önszabályozottság, olyan érzelmi önállóságon alapuló állapot, amely őszinte és hiteles döntések meghozatalára való szabadsággal (lelkiismereti szabadsággal) jár együtt, valamint a személyi szabadságjogok kiterjedésének területe, amely a legalapvetőbb emberi jogok megjelenítését foglalja magában. A fogalom értelemszerűen tartalmazza azt is, hogy az egyének szabadon rendelkeznek az életük, viselkedésük minden mozzanatával, amelyek az … Continue reading Autonómia motiváció

Dominancia motiváció

Dominancia motiváció A dominancia-igény a mások feletti „hatalom”, mások irányításának, vezetésének késztetése. A hatalomról általában akkor beszélünk, ha valaki, vagy valakik el szeretnének érni bizonyos dolgokat és erre meg vannak a lehetőségeik, eszközeik. A hatalom személyes jellegére utal a gyakorlása közben megélt befolyás és dominancia. Annak elérése, hogy mások olyat tegyenek meg, amit máskülönben nem tennének. … Continue reading Dominancia motiváció