Blog

Ember és közösség kapcsolata

Affiliáció motiváció

Affiliáció motiváció

A kapcsolatok kifejezésen összeköttetést, érintkezést, ismeretséget, viszonyt értünk. Társas kapcsolaton személyek között kialakult köteléket, amely többnyire közvetlen (személyes jellegű) de közvetett is lehet, (pl. email, telefon). A társas kapcsolatok szükségessége részben az ember veleszületett biológiai késztetése, de sokkal inkább a szociális szükséglete.

Életünk során a kapcsolataink minősége sokféle. Futó, kollegiális, baráti, rokoni, stb., melyek nem véletlenszerűek, hanem valakinek a kezdeményezésére alakulnak ki.

A társkeresés illetve a kapcsolatfelvétel egyik igen fontos motiváló tényezője a fizikai közelség, a fizikai vonzerő, a társadalmi és a demográfiai hasonlóság, a hasonló attitűd.

Az affiliáció társas szükséglet. Az értelmező kéziszótár meghatározása szerint: Befogadás, felvétel, érdekkörbe vonás, magához csatolás, belépés valamely közösségbe.

Affiliáció sajátosságai

Az irányító szerep és a társas viselkedés affektív oldala egymással kölcsönösen összefügg, azonban a kölcsönösségből nem következik szükségképpen a viszonnyal való megelégedettség, mint ahogy az aszimmetrikus kapcsolat sem feltétlenül ellenszenvvel jár együtt. Az affiliáció a kommunikációs viszonyok szeretet-gyűlölet dimenziója. A kifejezésre juttatott érzelemmel (+/-) kapcsolatos.

Affiliáció kifejeződései a társas viszonyulásokban: fizikai közelség, a másikra függesztett tekintet, szemkontaktus, érintés, nyitott testhelyzetEmber és közösség kapcsolata, intim témák, kitárulkozás és a partnerünk által mutatott én általános támogatása, a beszédbeli alkalmazkodás valamilyen formája. Az affiliáció szintjének kialakulása időt vesz igénybe, és kulturális elvárások irányítják, hogy ez a viszony milyen sebességgel haladhat előre.

Az ember társas lény, vagyis az emberek alapvető igénye, a kapcsolatfelvétel, az igény a társulásra, a tartós egyedüllét elkerülésére. A társakkal való együttműködés, a társak iránti érdeklődés, a közösségben való aktív részvétel = szociabilitás. A magas szociabilitással rendelkező emberek társaságkedvelők, könnyen teremtenek barátságokat, élvezik a társasági életet, általában színes egyéniségek, az emberi interakciókban magabiztosság jellemzi őket. A társak jelenléte önmagában is jutalmazó momentum az egyén életében.

Az affiliációt veszélyeztető tényezők

Hazugságok, amelyek nem feltétlenül negatív felhangúak, gyakran, csak rosszul értelmezett kötődési motivációk. Ilyen pl.: tapintat, a kapcsolat stabilitására vonatkozó torzítások, pszichológiai kompenzáció, tekintélytiszteletre hivatkozás. Negatív értelemben gyakori, ha az emberek hazudnak a törekvéseikről, szándékaikról és hitelükről éppúgy, mint csoportjuk képességéről, tulajdonságairól és lehetőségeiről. A hazugságok társas viszonyulásokra való hatása megjelenik a beszédközösség csökkentésében, a saját viselkedés állandó megerősítésében, az etnofaulizmusban (szóbeli lekicsinylés, csúfnevek használata), az agresszióban, a távolság tartásban.

A kisebb mértékű affiliációs motívumokkal rendelkező emberek zárkózottak, egyedül is jól teljesítenek, kevésbé impulzív érzelmi életet élők, kevés, de jól megválasztott baráti kapcsolattal rendelkeznek.

Katz, White, McGuire a kapcsolati attitűdök 4 funkciója

·         Alkalmazkodási funkció: ami az egyént segíti a nehézségeinek elkerülésében, céljai elérésében.

·         Önvédelmi vagy énvédő funkció: ami az egyént pozitív vonásainak erősítésével tartja távol a negatív érzésektől.

·         Értékkifejező funkció: amikor mások a tényleges egyéni értékek érvényességét erősítik.

·         Ismereti vagy tudásfunkció: ami lehetővé teszi, hogy az új élményeket a már meglévő értékelő dimenziók mentén kategorizálhassuk.

A motivációhoz kapcsolt személyes attitűd, képességek, készségek

·         Őszinteség

·         Jó verbális és nonverbális kommunikációs készség

·         Türelem

·         Empátia

·         Tapintat

·         Alkalmazkodó képesség

·         Tolerancia

·         Együttműködési képesség

·         Emberekre való nyitottság

·         Magas EQ

 

 

A szakmai anyaghoz felhasznált irodalmak listáját megtalálhatod a Felhasznált irodalom menüpontban ITT.

{source}
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-32817247-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>
{/source}

info_1qn28ptq
Affiliáció motiváció A kapcsolatok kifejezésen összeköttetést, érintkezést, ismeretséget, viszonyt értünk. Társas kapcsolaton személyek között kialakult köteléket, amely többnyire közvetlen (személyes jellegű) de közvetett is lehet, ...
0 Comment

Leave a Comment