Adatkezelési szabályzat

 1. A Szabályzat célja

1.1. A Szabályzat célja, hogy rögzítse a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft., címe: 1148 Budapest, Szervián u. 28, adószáma: 22611505-1-42, elérhetősége: info@legjobbvagyok.hu a továbbiakban, mint “Szolgáltató” által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a www.legjobbvagyok.hu  weboldalhoz (a továbbiakban:

„Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

1.3. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát

 1. Fogalom meghatározások

2.1. Személyes adat vagy adat​:

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.2. ​Adatkezelés:

​Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3.​ Adatkezelő:

Az a személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Szabályzatban ismertetett esetekre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

2.4. ​Adatfeldolgozó:

​Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (A Szolgáltató által alkalmazott Adatfeldolgozók jelen Szabályzat 11. pontjában kerülnek bemutatásra.

2.5. ​Felhasználó​:

Az a természetes személy:

a) aki a weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 4.2. pontban felsorolt adatokat,

b) aki a hirdető Felhasználóval való kapcsolatfelvétel céljából (érdeklődő üzenet küldése) megadja a 4.6. pontban felsorolt adatokat.

3. Az Adatkezelő (Szolgáltató) adatai

Név: „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Szervián u. 28

Cégjegyzékszám: 01-09-935740
adószám: 22611505-1-42

Telefon: +36706186822

E-mail: info@legjobbvagyok.hu

3.1. Adatkezelő képviselője: Szuhai Nóra

3.2. Adatvédelmi tisztviselő: Hintya András

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: hintya.andras@legjobbvagyok.hu

+36706186822

3.3. Amennyiben a Szolgáltatóval szeretne kapcsolatba lépni azt az info@legjobbvagyok.hu és a +36706186822 elérhetőségeken megteheti.

 1. A kezelt személyes adatok köre

4.1. A Felhasználó regisztrációja alapján a Szolgáltató a Felhasználó által megadott alábbi adatokat kezeli:

 1. a) név
 2. b) e-mail cím c) regisztrációkor használt IP cím d) utolsó belépés időpontja

4.2. A regisztrációt követően a Felhasználó megadhatja a Szolgáltató felületén a ​telefonszámát, azonban ezen adat megadása nem kötelező.

4.3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, a Szolgáltató tájékoztatása nélkül a weboldalon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a Szolgáltató által folytatott Adatkezelésnek. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt (pl. üzenetet, panaszlevelet) küld, úgy a Szolgáltató rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 1. A Szolgáltató által kezelt további adatok köre

5.1. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. ​A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy:

 1. a) megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 2. b) elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végbehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és c) figyelemmel kísérik a Szolgáltató hirdetéseinek hatékonyságát.

5.3. A Szolgáltató személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli anonim módon: érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

5.4. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.5. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

6.1. ​A Szolgáltató által folytatott adatkezelés célja:

 1. a) online tartalomszolgáltatás;
 2. b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás (pl. rendszerüzenetek);
 3. c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 4. d) a Felhasználó által megvásárolni kívánt szolgáltatások megrendelése;
 5. e) hírlevél megrendelése (feliratkozás);
 6. f) a Felhasználók jogainak védelme;
 7. g) a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

6.2. Szolgáltató a Személyes adatokat a 6.1. pontban összefoglalt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

6.3. ​Az adatkezelés jogalapja

6.3.1. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.3.2. A Szolgáltató a Felhasználó által a weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Szolgáltató jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

6.3.3. A tartalomszolgáltatás keretében, ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül a Szolgáltató és a Felhasználó, mint megrendelő között létrejött szerződés, a Szolgáltató lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja a Szolgáltató lényeges jogos érdeke, a Szolgáltató a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy a Szolgáltató adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. A Szolgáltató erre irányuló kérés esetén a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6.3.4. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.3.5. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

6.3.6. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 1. Az Adatkezelés elvei, módjai

7.1. A Szolgáltató a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Szolgáltató az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3. A Szolgáltató a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4. Szolgáltató a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Szolgáltató 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6. A Szolgáltató az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes jelen Szabályzatban hivatkozott címzetteken kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

7.7. A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8. A Szolgáltató az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9. A Szolgáltató gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Szolgáltató minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.10. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

7.11. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

7.12. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki a Weboldalon megjelenő nem természetes személyek adatkezeléseire.

 1. A Szolgáltató által küldött rendszerüzenetek

A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszerüzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

 1. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

A regisztráció során Felhasználónak a kifejezetten erre irányuló nyilatkozata alapján lehetősége van igénybe venni Szolgáltató direkt marketing szolgáltatásait, amelynek keretében a regisztráció során megadott e​mail címére, vagy telefonszámára kap marketing és reklám tartalmú üzeneteket. Ezek az ún. gazdasági reklámnak minősülő hírlevelek. Ebben a hírlevélben speciális ajánlatainkról, személyre szabott lehetőségeinkről tájékoztatjuk. Erről a hírlevélről a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban bármikor le tud iratkozni.

 1. Az Adatok más személyek általi megismerése

10.1. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon hirdetést tesz közzé, úgy elfogadja azt, hogy az általa megadott elérhetőségeken (e-mail, telefonszám) a hirdetés iránt érdeklődő személyek felvehetik vele a kapcsolatot.

10.2. Aktív hirdetés esetén az érdeklődők általi kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül bármikor lehetséges, azonban az e-mail cím nem válik publikussá a hirdetésnél. Az érdeklődő kizárólag a Szolgáltató által elhelyezett üzenet dobozon keresztül tudja felvenni a kapcsolatot a hirdetést feladó Felhasználóval.

10.3. Aktív hirdetés esetén az érdeklődők általi kapcsolatfelvétel telefonon keresztül abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó külön megadja a telefonszámát. Ebben az esetben a telefonszám bárki számára elérhetővé válik, azonban a Szolgáltató minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy csak természetes személyek juthassanak a megadott adat birtokába.

10.4. Azon Felhasználó, aki a Szolgáltatást a hirdetővel való kapcsolatfelvétel céljából veszi igénybe, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvételhez megadott adatai (4.6. pont) a hirdető számára az érdeklődő üzenettel együtt megküldésre kerülnek.

 1. Az oldalon található Facebook Messenger chatbot használatával kapcsolatos adatkezelés

11.1. A chatbot használatának nem feltétele a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon való regisztráció, bármely Felhasználó, aki rendelkezik Facebook fiókkal igénybe veheti a chatbot-ot.

11.2. A chatbot-ot a Felhasználó Ügyfélszolgálat céljából használhatja.

11.3. Szolgáltató az ily módon birtokába jutott adatokat nem tárolja.

12. Az Adatkezelés időtartama

12.1. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a Szolgáltató az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a Szolgáltató jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, a Szolgáltató e jogos érdekének fennállásáig.

12.2. Mivel a Felhasználó részére a Szolgáltató folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. A Felhasználó által a regisztráció során és azt követően (önkéntes hozzájárulása alapján) megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül – az adott felhasználói névvel – le nem törli a profilját, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat a Szolgáltató rendszereiből törlődik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad (pl.: számlamegőrzési kötelezettség) . A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatást ad.

12.3. A Szolgáltató tudomásszerzésétől számított 30 napon belül törlésre kerül az adat, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

12.4. A Szolgáltató törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

12.5. A Szolgáltató által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

12.6. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

12.7. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

12.8. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést a Szolgáltató végrehajtja. Törlés helyett a Szolgáltató – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot a Szolgáltató mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

12.9. A törlés megtagadható:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

13. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

13.1. ​Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

13.2. ​A Felhasználó hozzáféréshez való joga

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

13.3. ​Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Szolgáltató helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Szolgáltató szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

13.4. ​Törléshez való jog

A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Szolgáltató a Felhasználót a törlésről tájékoztatja. Az adatok törléséhez kapcsolódó további rendelkezések jelen szabályzat 13. pontjában találhatóak.

13.5. ​Tiltakozás joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13.6. ​Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelésének Szolgáltató általi korlátozását, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelésének Szolgáltató általi korlátozását akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Szolgáltató általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

13.7. ​Adathordozáshoz való jog

A Felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Szolgáltató által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

13.8. ​Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

13.9. ​Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

13.10. ​Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13.11. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

13.12. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket előterjesztheti írásban, a Szolgáltató székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az info@legjobbvagyok.hu címre küldött e-mailben.

13.13. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szolgáltató kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

14. ​Adatfeldolgozás

14.1. A Szolgáltató a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Szolgáltató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Szolgáltató hozzájárulásával jogosultak.

14.2 A Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Szabályzatban megjelöli.

14.3. ​A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók kategóriái

14.3.1. A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a szolgáltatás működéséhez szükségesek az infrastruktúra biztosításához.

Microsoft Ireland Operations Ltd. One Microsoft Place, South County Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Ireland.

MongoDB Ltd. Third Floor,3 Shelbourne Buildings,Ballsbridge,Dublin 4,

Ireland

14.3.2. A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a Felhasználók általi fizetési folyamatok lebonyolításához.

Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

14.3.3. A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a Felhasználókkal való kapcsolattartás biztosításához valamint marketing tevékenység végzéséhez.

Google Ireland Ltd. (Gmail, Google Ads) Gordon House, Barrow Street 4, Dublin Ireland

The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp és Mandrill)

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Salesforce.com Ltd. Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate,

London, UK, EC2N 4AY

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

Dublin 2, Ireland

14.3.4. A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a Felhasználói élmény javításához, a szolgáltatás nyújtása közben keletkező hibák kiszűréséhez.

Google Ireland Ltd. (Google Analytics) Gordon House, Barrow Street 4, Dublin Ireland

MixPanel Inc. 405 Howard St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105

USA

Hotjar Ltd. 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Raygun Inc. 801 Second Ave, Suite 1150

Seattle, WA 98104 USA

Slack Technologies Ltd. One Park Place, Hatch Street Dublin 2 Irelandimgix

Zapier Inc. 243 Buena Vista Avenue Suite 508 Sunnyvale, CA 94086

14.3.5. A Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe statisztikák készítéséhez.

Google Inc. (Datastudio) Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

14.4. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

A Szolgáltató a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által a Szolgáltató és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Szolgáltatóval együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc. , Google Inc.

15. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szolgáltató a jelen Szabályzat módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Szabályzatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről a Szolgáltató az adat felvételekor ad tájékoztatást.

16.2. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

16.3. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

16.4. A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaságok különös tekintettel vették figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Budapest, 2018.05.18.